HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO BACK LINK SEO VIDEO YOUTUBE | SEO OFFPAGE | BÀI 10

I. NỘI DUNG TÓM TẮT BÀI SEO VIDEO KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE
 BÀI 10: HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO BACK LINK SEO VIDEO YOUTUBE | SEO OFFPAGE
 Backlink hay còn gọi là inbound link là trang liên kết từ website khác trỏ về website A để khi click vào neo liên kết backlink thì trình duyệt web sẽ dẫn về website A mà cụ thể là mội nội dung trong website A đó. Backlink có thể ở dạng văn bản, dạng hình ảnh.
 Backlink là gì? Với Google và các bộ máy tìm kiếm thì mỗi backlink được xem là một đường dẫn cho spider giúp liên kết và thu thập dữ liệu. Trong S.E.O ( Search engine optimization) thì mỗi backlink có giá trị như một phiếu bầu giúp website lên TOP.
 Một số dạng backlink cơ bản là:
 Backlink profile
 Backlink nội dung
 Backlink chữ ký
 Backlink comment
 Backlink inbox

II. SOCIAL – ĐÀO TẠO KHÓA HỌC KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE
1. BLOG:
2. FACEBOOK:
3. TWITTER:
4. G+:

III. NỘI DUNG – ĐÀO TẠO KHÓA HỌC KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE HỌC A – Z
PHẦN 1: CƠ BẢN. V6.0: BÀI 1 – 40 MIỄN PHÍ:
PHẦN 2: NÂNG CAO ĐÀO TẠO KHÓA HỌC SEO VIDEO KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE. V6.0: BÀI 40 – 100 MIỄN PHÍ:
PHẦN 3: HỎI ĐÁP ĐÀO TẠO KHÓA HỌC SEO VIDEO KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE V6.0 miễn phí:
PHẦN 4: SEO: ĐÀO TẠO KHÓA HỌC SEO VIDEO KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE:
PHẦN 5: CẬP NHẬT THÔNG TIN YOUTUBE TỪNG GIỜ TỪNG NGÀY V6.0 miễn phí:
PHẦN 6: CHUYÊN GIA YOUTUBE -PRO ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP: ON OR OFFLINE V7.0 cầm tay chỉ việc , trả phí để thuê lớp học, công cụ trợ giảng… LINK ĐK HỌC:
PHẦN 7: BLOG: KIẾM TIỀN TRÊN BLOG:
PHẦN 8: CÁC KHÓA HỌC KHÁC:
KHÓA HỌC ĐÀO TẠO SEO VIDEO YOUTUBE, KIẾM TIỀN TRÊN MẠNG INTER NET YOUTUBE XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI VIDEO TIẾP THEOLeave a Comment